El cultiu de les gírgoles

 

Les gírgoles són bolets sapròfits, és a dir, s´alimenten de matèria orgànica morta.

El seu cultiu té com a base un compost fet generalment amb palla de blat, encara que es poden fer servir substractes variats, i fins i tot troncs de pollancres o altres arbres.

El primer procés per obenir un bon compost és la fermentació. Aixó s´aconsegueix apilant la palla i mullant-la, al cap de poc temps, observarem com puja la temperatura de la palla. Aquest procés dura un parell de dies, es pot trinxar una mica la palla per facilitar el posterior creixement del miceli.

S´ha d´evitar que la temperatura sobrepassi els 60ºC, la humitat ha de ser del 70-80%, i el pH de 6,5 (si no s´hi afegeix carbonat càlcic).

Alguns cultivadors hi afegeixen altres substàncies per enriquir el substracte (blat de moro, farines vegetals, etc).

 

Un cop fermentada la palla, es qüestio d´eliminar fongs i bacteris competidors; per això hem de tenir una cambra, per poder-la pasteuritzar, és a dir, per aconseguir que pugi la temperatura al voltant dels 80º C durant 24 hores.

Això s´aconsegueix amb una caldera de vapor, injectant vapor dins la cambra de pasteurització

.

.

Un cop passades 24 hores, podem procedir a ensacar el compost i barrejar-hi el miceli.

Quan tenim els sacs de compost preparats, es procedeix al procés de la germinació, que consisteix a mantenir els sacs de compost a una tenperatura de 20-24º per tal que el miceli es pugui desenvolupar.

Al cap de 5 dies es produeix una pujada de temperatura, s´ha de mirar que el compost no passi dels 35ºC, ja que, si no, el miceli podria morir.

Al cap de 6 -7 dies observarem que el compost ,és totalment blanc, llavors ja podem traslladar els sacs de compost als locals de cultiu.

Les condicions per al correcte creixement de la gírgola son:

          Humitat alta (per sobre del 75%)

          Temperatura estable (entre 12 i 18ºC)

          Ventilació adequada.